sluiten

Privacy policy

Fujitsu en uw persoonsgegevens

Als aanbieder van IT-producten en diensten maken we voortdurend gebruik van de nieuwste technologieën om onze klanten optimaal van dienst te zijn en de persoonsgegevens van onze klanten en prospects effectief te beschermen. Onder het begrip "persoonsgegevens" vallen alle gegevens die een eenduidige identificatie van een persoon vergemakkelijken resp. mogelijk maken. We houden ons dienaangaande strikt aan de wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens alsmede aan andere geldende voorschriften. De normale webpagina's van Fujitsu kunt u opvragen zonder enigerlei gegevens omtrent uw persoon te verstrekken. In individuele gevallen hebben wij of onze zakenpartners echter gegevens van u nodig om u van dienst te kunnen zijn.

Wanneer u nadere gegevens over uzelf (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres) aan ons wilt verstrekken, zullen we u - alvorens uw gegevens te registreren - informeren over de wijze waarop deze vervolgens worden verwerkt. Of u kunt ons openbare procedureregister opvragen.

Fujitsu en de veiligheid/kwaliteit van gegevens

Fujitsu streeft ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hiertoe hebben we passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen. Een voorbeeld is in dit verband een eventueel gecodeerd e-mailverkeer of de codering van de op onze webpagina's ingevoerde persoonsgegevens.

Fujitsu stelt alles in het werk om door u gewenste correcties van uw gegevens zo snel mogelijk door te voeren. Om onjuiste gegevens te kunnen corrigeren, dient u ons te helpen door de gewenste correcties aan ons mee te delen en aan de afzender terug te sturen.

Fujitsu en de gebruikte technologieën (cookies, webbeacons)

Om onze internetdiensten en ons online-aanbod verder te optimaliseren en om nog beter op wensen van klanten te kunnen inspelen, verzamelen we incidenteel gegevens over bezoekers van onze internetpagina's. Dit gebeurt echter anoniem zodat identificatie van individuele klanten uitgesloten is. Om deze anonieme gegevens te verzamelen, maken we incidenteel ook gebruik van zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om gegevenselementen die in uw browser worden opgeslagen en ons helpen om u bijzonder interessante aanbiedingen te kunnen doen wanneer u opnieuw internetpagina's van Fujitsu bezoekt. Mocht u niet met het gebruik van cookies instemmen, dan kunt u uw browser te allen tijde zodanig instellen dat geen cookies worden opgeslagen. Raadpleeg hiertoe de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Nielsen//NetRatings en Google Analytics (een webanalyseservice van Google Inc. ("Google")), twee onafhankelijke bedrijven die metingen verrichten naar en analyses maken van internetpubliek, maken gebruik van cookies en code die is ingebouwd in de website, om namens ons niet-persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website te verzamelen. Zowel de cookies als de ingebouwde code leveren alleen niet-persoonlijke statistische informatie over het bezoeken van pagina's op de website, de duur van het bezoek aan een pagina, wat bezoekers op de website bekijken, gegevens over de scherminstellingen van bezoekers en andere algemene informatie. Fujitsu gebruikt deze informatie, evenals de informatie die we verkrijgen via andere cookies op de website, om onze diensten voor gebruikers te verbeteren.

De informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door Google wordt verzameld via de cookies, wordt door Google overgezet naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over websitegebruik voor websitebeheerders en het leveren van andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik. Google draagt deze informatie mogelijk over aan derden als het bedrijf daartoe bij wet wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houdt er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Fujitsu en technologieën ter bescherming van persoonsgegevens

Nieuwe technische mogelijkheden stellen u in toenemende mate in staat een betere controle op uw persoonsgegevens uit te oefenen. Fujitsu streeft ernaar u hiertoe adequate mogelijkheden te bieden wanneer de door Fujitsu geregistreerde gegevens toepassing hiervan vereisen.

Fujitsu en de bescherming van kinderen

Voor zover al aanwezig, bevatten de webpagina's van Fujitsu slechts weinig gegevens die direct op kinderen zijn gericht. Kinderen mogen zonder toestemming van hun ouders of zonder toezicht van volwassenen geen persoonsgegevens aan ons versturen. We verzoeken u daarom kinderen tot een verantwoord gebruik van internet aan te manen. Fujitsu voelt zich verplicht alle desbetreffende wetten en voorschriften na te leven.

In dit verband door Fujitsu gesignaleerde overtredingen worden dienovereenkomstig vervolgd en hiervan wordt aangifte gedaan.

Juridische informatie:

Geen garantie voor gegevens van derden

Internetpagina's van Fujitsu verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar internetpagina's van derden. Fujitsu streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van de via links op te vragen internetpagina's. Desondanks kan Fujitsu niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangpunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Fujitsu aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens. Alle op onze internetpagina's ter informatie verstrekte gegevens zijn door Fujitsu of derden zorgvuldig gecontroleerd. Fujitsu of derden kunnen niet garanderen dat deze gegevens juist, volledig en actueel zijn.

Geen advies

De op de internetpagina's van Fujitsu beschikbaar gestelde gegevens strekken niet tot persoonlijk advies. Voor het geven van adviezen zijn onze medewerkers u graag persoonlijk of telefonisch van dienst. Gebruik van de internetpagina's Inhoud en vormgeving van de internetpagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van deze inhoud is slechts met de schriftelijke toestemming van Fujitsu toegestaan. Met vragen of opmerkingen over deze toelichtingen kunt u zich tot degene wenden die binnen Fujitsu met de bescherming van persoonsgegevens belast is.

De technische mogelijkheden van internet nemen voortdurend toe. Wijzigingen van ons beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid worden door ons op deze pagina tijdig aan u meegedeeld.