Windows 10 Pro

Instructies voor retourzendingen
en het batterijbesluit

Informatie met betrekking tot retourzendingen en de batterijwet


Alles over het thema teruggave
Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop en dat u er nog veel plezier van zult hebben. Mocht dit echter eens niet het geval zijn, leest dan het volgende door om uw volledige herroepingsrecht te behouden.
Voor zover u een consument bent, d.w.z. een natuurlijke persoon die een rechtshandeling met een doel verricht dat niet tot de uitoefening van uw beroep noch tot uw activiteiten als zelfstandige kan worden gerekend, hebt u het recht om te herroepen volgens § 312g in samenhang met § 355 van het BGB (het Duitse Burgerlijk Wetboek).
Voor dit geval geldt de volgende informatie over herroeping:


Herroepingsrecht bij koopovereenkomsten met betrekking tot goederen:
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.
In het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen die u in één bestelling hebt besteld en die in delen worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.
In het geval van een overeenkomst met betrekking tot een product dat in deelzendingen of in delen wordt geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste deel in ontvangst hebt/heeft genomen.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons (Fujitsu Technology Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Duitsland, tel.: 089 356 480 420, fax: +49 (821) 804 8 3422) middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren dat u de overeenkomst wenst te herroepen. Hiervoor kunt u het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken. Dit formulier is nog niet ingevuld. U kunt dit voorbeeldherroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook op onze website HIER downloaden en aan ons verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, sturen we u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u ons voordat deze termijn afloopt, informeert over uw herroeping.


Gevolgen van herroepen
Wanneer u deze overeenkomst herroept, betalen we u alle betalingen terug, die we van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten, wanneer u een andere bezorgoptie hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardbezorging). Wij betalen u onverwijld en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen terug. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze als die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. In elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht voor het terugbetalen.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen weer in ons bezit hebben of tot u een bewijs hebt overlegd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk wat het eerste plaatsvindt.


U hebt de goederen onverwijld en in elk geval op zijn laatst binnen veertien dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping van deze overeenkomst, teruggestuurd naar:


RTS Sömmerda Service GmbH
Fujitsu Returns – RLC
RMA: Opmerking in acht nemen!*
Rampe 14
Erfurter Höhe 8
99610 Sömmerda
Duitsland


* Opmerking:
Voor een probleemloze verwerking raden we u aan een "RMA-nummer" aan te vragen voordat u goederen terugstuurt. Stuur hiervoor een e-mail naar: onlineshop.de@ts.fujitsu.com.


De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen terugstuurt.
Wanneer u voordat u de goederen terugstuurt telefonisch contact met ons opneemt (telefoonnummer: 020 700 61 97), sturen we u een retoursticker.
In dit geval betalen wij de kosten voor het terugsturen van de goederen.
Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor eventuele waardevermindering, wanneer de goederen na controle van de gesteldheid, eigenschappen en functies niet in orde zijn en dit tot gebruik naar u te herleiden is.


Herroepingsrecht bij diensten
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
Om van uw herroepingsrecht gebruikt te maken, dient u ons (Fujitsu Technology Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Duitsland, tel.: 020 700 61 97, fax: +49 (821) 804 8 3422) middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren dat u de overeenkomst wenst te herroepen. Hiervoor kunt u het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken. Dit formulier is nog niet ingevuld. U kunt dit voorbeeldherroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook op onze website HIER downloaden en aan ons verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, sturen we u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u ons voordat deze termijn afloopt, informeert over uw herroeping.


Gevolgen van herroepen
Wanneer u deze overeenkomst herroept, betalen we u alle betalingen terug, die we van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten, wanneer u een andere bezorgoptie hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardbezorging). Wij betalen u onverwijld en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen terug. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze als die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. In elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht voor het terugbetalen.
Indien u hebt verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn zouden beginnen, dient u ons een bedrag te betalen dat overeenkomt met de door ons geleverde diensten tot het moment dat u ons van uw herroeping op de hoogte hebt gebracht.
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

over de levering van goederen die naar specifieke wensen van de klant zijn gemaakt of die op maat gemaakt zijn
over de levering van audio- of video-opnamen of van software, voor zover het zegel van de geleverde informatiedrager door de consument is verbroken.
Het herroepingsrecht vervalt bij een dienstverlening of uitvoering van werkzaamheden als u het verrichten van de dienstverlening of de uitvoering van de werkzaamheden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn uitdrukkelijk hebt toegestemd of hiertoe zelf opdracht hebt gegeven (bijv. door het activeren van service packs e.d.).


Bij herroeping raden wij u de volgende handelwijze aan om een zo vlot mogelijk verlopende afhandeling te garanderen:

  • Neem binnen 14 dagen na ontvangst van deze zending contact op met de klantenservice van de Fujitsu Online Shop. Het telefoonnummer is 089 356 480 420. Houd daarvoor uw klantennummer en het factuurnummer van deze factuur klaar.
  • U ontvangt een pakketsticker (incl. retournummer) voor gratis terugsturen.
  • Pak het apparaat, voor zover mogelijk, in de originele verpakking in zoals u het hebt ontvangen en bevestig de pakketsticker op de doos.
  • Neem contact op met de koeriersdienst (contactgegevens hebt u bij de pakketsticker ontvangen) en maak een afspraak voor het ophalen van het pakket. Dankzij het op de pakketsticker vermelde retournummer weten we dat de apparatuur van u komt en kunnen we het aan uw klantaccount koppelen.
  • Let erop dat wij uitsluitend artikelen aannemen die u in onze webshop onder http://shop.fujitsu.com in de desbetreffende landrubriek hebt gekocht. Het serienummer van het geretourneerde artikel moet met het serienummer van het in de shop gekochte artikel overeenkomen.
  • Wij verzoeken u artikelen die u als set hebt gekocht compleet te retourneren. Een retourzending van losse setcomponenten kunnen wij helaas niet aanvaarden.
  • Voor het afhandelen van retourzendingen in het kader van het recht inzake verkoop op afstand gelden onze algemene voorwaarden. Deze vindt u op http://shop.fujitsu.com.

Belangrijke opmerkingen over de batterijwet
In de levering van veel apparaten die wij verzenden, zijn batterijen inbegrepen. Ook in de apparaten zelf kunnen batterijen of accu's vast zijn ingebouwd, zoals in notebooks of desktop-pc's. In verband met de verkoop van deze batterijen of accu's zijn wij als handelaar conform de batterijwet verplicht onze klanten op het volgende te wijzen:
Lever lege batterijen, zoals door de wetgever voorgeschreven, in bij een lokaal inzamelpunt, gratis in de winkel ter plaatse of bij een inzamelpunt van het GRS-systeem (www.grs-batterien.de) bij u in de buurt. Natuurlijk kunt u de bij ons verkrijgbare batterijen ook na gebruik naar ons terugsturen:


RTS Sömmerda Service GmbH Fujitsu Returns – RLC
Rampe 14
Erfurter Höhe 8
99610 Sömmerda
Duitsland

Afvoer via huishoudelijk afval is volgens de batterijwet uitdrukkelijk verboden. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak.
Onder het vuilnisbaksymbool staat de chemische benaming van de schadelijke stof
Cd: bevat meer dan 0,002% cadmium.
Hg: bevat meer dan 0,0005% kwik.
Pb: bevat meer dan 0,004% lood.


Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) recyclen
Elektrische en elektronische apparatuur mogen niet met het huisvuil worden meegegeven.
Consumenten kunnen hun afgedankte elektronische apparatuur gratis inleveren bij de milieustraat van hun gemeente.
Fujitsu Technology Solutions GmbH ondersteunt uitdrukkelijk de inhoud van de batterijwet en de WEEE-richtlijn. Daarom verzoeken wij u dringend om bovenstaande opmerkingen in acht te nemen en samen met ons voor een gezonder milieu te zorgen. Meer informatie vindt u op internet onder http://ts.fujitsu.com/energy, http://ts.fujitsu.com/environment en http://ts.fujitsu.com/recycling.


Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Duitsland

Productzoeker